Bánhalmai Kastélyhotel

Jelen "Általános Üzleti Feltételek" szabályozzák a Szolgáltató által működtetett xy szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét.
Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítõkkel, szervezõkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelõ kondíciókkal.

Szerződő fél

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

TELJES szöveg a csatolt fáljban.

Megközelítés